Nie oferujemy zwykłych usług

STRONA W BUDOWIE

Łączymy wiedzę, doświadczenie i pasję.

 

PROFESJONALNE USŁUGI PRAWNE

Pomoc prawna, porady prawne, adwokat

Rozwód

Pomagamy ocenić sytuację życową i odpowiedzieć na pytanie, czy zachodzą formalne przesłanki orzeczenia rozwodu i ewentualnego rozstrzygnięcia o winie. Przy-gotowujemy pisma procesowe i wspieramy przed sądem.

Alimenty

Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach o świadczenia alimen-tacyjne. Pomagamy sformułować racjonalne stanowsko procesowe oraz je należycie uzasadnić. Tłumaczymy jak właściwie udokumentować kwestie finasowe. 

Kontakty

Uregulowania kontaktów z dzieckiem mogą domagać się rodzice, ale także inne bliskie osoby. W zależności od okoliczności roszczenia takie bywają zgodne lub niezgodne z dobrem dziecka. Warto zatem skorzystać z pomocy prawnika.

Podział majątku

W praktyce spory działowe bywają bardzo kłopotliwe i konfliktogenne. Warto mieć u swjego boku kogoś, kto zna przepisy. Reprezentujemy naszych Klientów zarówno w polubownych negocjacjach, jak i na wszytskich etapach postępowania sądowego. 

Codzienne problemy szarego człowieka

Dziedziczenie

Dziedziczenie ustawowe testameny, zachowek, dział spadku – wszystkie te zagadnienia wyjaśniamy i pozwalamy zrozumieć. Nasi Klienci znajdują u nas wszelką pomoc prawną w sprawach spadkowych, w tym w przepro-wadzeniu sądowego stwierdzenia nabycia spadku. 

Dochodzenie zapłaty

Długi… Niespłacone pożyczki, brak wynagrodzenia za wykonane zlecenie, zapłata za wyrządzone szkody itd. Niemal każdy choć raz w swoim życiu doświadcza podobnego problemu – jako wierzyciel lub dłużnik. Jako adwokaci możemy pomóc polubownie zakończyć spór, a także zapewnić pełną realizację urawnień procesowych przed sądem.

Zasiedzenie

W drodze stwierdzenia zasiedzenia można uzyskać tytuł własności zajmowanej nieruchomości. Dlatego w takich sprawach niezwykle ważne jest sięgnięcie po fachową pomoc prawną oraz włąściwa ocena tego, czy zachodzą wymagane prawem przesłanki i jak je udowodnić. Z perspektywy formalnego właściciela zaś – jak się przed nimi bronić.

Umowa deweloperska

Zakup nieruchomości to ekscytujące wydarzenie, ale dokumenty towarzy-szące tej czynnosci dla większości osób są po prostu niezrozumałe. Łatwo paść ofiarą niekorzystnych postanowień. Dlatego opiniujemy dla Państwa m.in.  umowy deweloperskie, rezerwacyjne oraz ostateczne umowy przeniesienia własności. 

Droga konieczna

Przysłowiowe spory o miedzę współczesnie bywają brzemienne w skutki. Uzyskanie przejazdu przez cudzą nieruchomość może przesądzać o możliwościach inwesty-cyjnych, ale stanowi uciążliwość dla właścicieli nieruchomosci przechod-niej. Sprawy o drogę konieczną miewają burzliwy przebieg. W ich toku wspieramy Klientów wiedzą i doświadczeniem.

I wiele innych...

Warunki zabudowy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. 

Najem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. 

Sprawy karne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. 

Dozór elektroniczny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. 

Pomoc prawna, porady prawne, adwokat

Zakładanie spółek

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. 

Zgromadzenia wspólników

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. 

Ład korporacyjny

Jesteśmy jak lekarze pierwszego kontaktu. Udzielamy wsparcia we wszystkich podstawowych dziedzi-nach prawa

Upadłości

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. 

Obsługa korporacyjna

Zmiany umów

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. 

Prawo pracy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. 

Spory z umów

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. 

Egzekucja

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. 

Obrót nieruchomościami

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. 

Wsparcie procesu inwestycyjnego

Due diligence

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. 

Koncesje i zezwolenia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. 

Zagospodarowanie przestrzenne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. 

Szkolenia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus.