Pomoc prawna

Czym się zajmujemy? • Pomoc prawna pozaprocesowa
 • Pomoc w postępowaniu przed sądem
 • Pomoc w postępowaniu przed organami
 • Pomoc osobom prywatnym
 • Pomoc przedsiębiorcom

 

Różnorodność naszych doświadczeń i zainteresowań pozwala Kancelarii oferować kompleksową pomoc prawną dostosowaną zarówno do potrzeb osób prywatnych jak i przedsiębiorstw.

 

Oferujemy wsparcie w sprawach prawa cywilnego, w szczególności: • w sprawach majątkowych (m.in. spadkowych, o stwierdzenie zasiedzenia, o podział majątku);
 • w sprawach rodzinnych (m.in. o rozwód i o alimenty);
 • w sprawach zobowiązań.

 

Zapewniamy obronę podejrzanym i oskarżonym oraz reprezentujemy pokrzywdzonych w sprawach karnych i karnoskarbowych.

 

Prowadzimy sprawy administracyjne i sądowo-administracyjne.

 

Zapewniamy obsługę przedsiębiorców, oferując: • zakładanie spółek prawa handlowego;
 • sporządzanie dokumentów korporacyjnych (uchwał, regulaminów);
 • przygotowywanie umów związanych z bieżącą działalnością spółki;
 • konsultowanie zagadnień prawa pracy;
 • zastępstwo procesowe w sprawach o zapłatę i realizację umów;
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych;
 • udział w postępowaniach upadłościowych i naprawczych.

 

Świadczymy pomoc  w zakresie rynku nieruchomości, w tym: • badania stanu prawnego nieruchomości;
 • nabywania i wynajmu nieruchomości;
 • umów związanych z procesem inwestycyjnym;
 • gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego;
 • sporów z organami administracji

© 2016 by Dębscy Kancelaria Adwokacka s.c. Warszawa - Porady prawne, adwokat