Polityka prywatności

Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dębscy Kancelaria Adwokacka spółka cywilna, ul. Lucerny 62, 04-687 Warszawa NIP: 9522130806 (dalej „Kancelaria”).

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Przetwarzanie Państwa danych pozwala nam na świadczenie usług m. in.

 • w celu wykonywania umów zawieranych przez Kancelarię z klientami, w tym organizowania szkoleń,
 • w celu komunikacji związanej z oferowanymi usługami, przygotowaniem i wysłaniem oferty,
 • w celu komunikacji za pośrednictwem maila, czy telefonu,
 • w celu przesyłania informacji marketingowych,
 • w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Kancelarią.

Wykorzystujemy je w następujących celach:

 • w celu wykonywania umów zawieranych przez Kancelarię z klientami,
 • w celach komunikacyjnych (w tym m. in. przygotowanie oferty, komunikacji związanej ze świadczeniem usług itp.),
 • w celu obsługi ewentualnych roszczeń związanych z realizowaną usługą,
 • w celach analitycznych lub statystycznych,
 • w celu kierowania do Państwa treści marketingowych (polegających na dostarczaniu komunikacji marketingowej w oparciu o pliki cookies oraz dane analityczne).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Państwa dane przetwarzamy przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów (wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących i niezbędny dla realizacji celów, dla których zostały pozyskane i zarchiwizowane zgodnie z tytułem “W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe?”- powyżej) lub wycofania zgody bądź wniesienia sprzeciwu.

Państwa dane będą także przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas trwania tych obowiązków, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Aby usunąć Państwa dane i zaprzestać ich przetwarzania przez Kancelarię, prosimy o wycofanie zgody na ich przetwarzanie.

Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w sytuacji gdy taka zgoda jest wymagana,  prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres podany poniżej, w części „Jak można się z nami skontaktować?”.

Które dane należy nam podać?

W celu wykonywania umów wykorzystujemy imię, nazwisko, PESEL, adres, adres e-mail oraz numer telefonu.

W przypadku danych potrzebnych do prowadzenia komunikacji marketingowej i reklamowej, wykorzystujemy dane zawarte w plikach cookies oraz z systemów analitycznych (w tym z Google Analytics).

W przypadku komunikacji mailowej lub telefonicznej prosimy o podanie danych w postaci imienia i nazwiska, adresu mailowego, numeru telefonu.

Komu udostępniamy Państwa dane?

W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Kancelarii, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług.

Państwa dane przekazujemy zatem podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu:

 • obsługującym nasze systemy informatyczne, teleinformatyczne,
 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, marketingowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,

Automatyczne podejmowanie decyzji:

Nie dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji.

Przysługujące prawa:

W związku z przetwarzaniem przez Kancelarię Państwa danych, przysługuje Państwu szereg uprawnień:

 • Prawo sprostowania (poprawienia) danych,
 • Prawo usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczanych w naszych serwisach internetowych,
 • Prawo ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych),
 • Prawo dostępu do danych (wniosek o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych – w przypadku drugiej i kolejnej kopii, możemy naliczyć opłaty, o czym Państwa powiadomimy),
 • Prawo przeniesienia danych do innego administratora.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych narusza Państwa prawa, prosimy o poinformowanie nas o tym. Staramy się reagować na wszelkie uwagi i sugestie. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub organ utworzony w jego miejsce).

Prawo do rezygnacji:

Niezależnie od praw wymienionych wyżej, mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

Jak można się z nami skontaktować?

Mogą Państwo napisać na adres: Dębscy Kancelaria Adwokacka spółka cywilna, ul. Lucerny 62, 04-687 Warszawa lub skontaktować się z nami poprzez adres e-mail debscy.kancelaria@gmail.com lub zadzwonić pod numer +48 698 656 433